ŞEYH SÜLEYMAN BİN ABDULLAH (r.a.) DİYOR Kİ ;

2012-01-08 14:29:00

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"Ey iman edenler! Yahudi ve hristiyanları dostlar edinmeyin! Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o da onlardandır. Muhakkak ki Allah, zalim bir kavme hidayet etmez. (zalim kimseleri doğru yola iletmez.)"

"Kalplerinde hastalık olanların; "bize bir kötülük isabet etmesinden korkuyoruz" diyerek onlara doğru koştuklarını görürsün. Umulurki Allah, katından bir fetih ihsan eder veya bir emir getirir de onlar nefislerinde / içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar." (Maide: 5/51-52)


Allah (c.c.), yahudi ve hristiyanları dost edinmeyi ve onları desteklemeyi yasaklayarak, onlara dostluk gösteren veya yardım edenlerin de onlar gibi kafir olacaklarını haber veriyor.

Kim, mecusi ve puta tapanlarla, "Allah (c.c.) ile birlikte türbe ve ölülere dua edip onlardan istekte bulunmak şirk değildir, bunları yapanlar da müşrik sayılmaz" diyerek türbelere tapanlarla dostluk kurarsa o da aynen ateşe, puta ve türbelere tapanlar gibi kafirdir.

Kafirlerle dostluk kuran ve onlara yardım eden kişi bunu korkarak veya korkmayarak yapsın farketmez. Çünkü Allah (c.c.), korktukları için onlarla dostluk kuran kimseleri "kalplerinde hastalık bulunanlar" olarak nitelemiştir.

Kalplerinde hastalık bulunanlar, ileride durumun kendi aleyhlerine dönebileceğinden korkarlar. Onların bundan başka bir korkuları yoktur.

Günümüzdeki mürtedlerin durumuda öncekilerden farksızdır.

Bunlar da durumun kendi aleyhlerine dönmesinden ve ileride başlarına bir bela gelmesinden korkarlar. Çünkü bunlar, gönülden iman etmiş değillerdir. Allah'ın (c.c.) tevhid ehline vaadettiği zaferin doğruluğuna ve bunun mutlaka geleceğine inanmamışlardır. Bunun için de Tevhid ehlini bırakıp, ileride başarı kazanarak kendilerine zarar verebilecekleri endişesiyle müşriklere koşarlar. Kendilerini kurtarmak için, kafir, müşrik, yahudi ve hristiyanlardan yana tavır koyarlar.

Allah (c.c.) şöyle buyuruyor:

"...Umulur ki Allah, katından bir fetih ihsan eder veya bir emir getirir de onlar nefislerinde / içlerinde gizledikleri şeyden dolayı pişman olurlar." (Maide: 5/52)

 

Şeyh Süleyman bin Abdullah bin Muhammed bin Abd el-Vehhab
Ed Delailعبد الخافض الموحد المسخيتي
Abd el-Hafid el-Muvahhid el-Meshiti

 

549
0
0
Yorum Yaz